Polityka rachunkowości

Opracowanie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych dla danego typu spółki prawa handlowego

Zakładanie firmy

Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych dla nowych przedsiębiorców