Polityka rachunkowości

Posted on Posted in Type B

Opracowanie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych dla danego typu spółki prawa handlowego