Księga Przychodów i Rozchodów

Posted on Posted in Type B

Ryczałt ewidencjonowany, ewidencja podatkowa zdarzeń gospodarczych według okresów obrachunkowych.